วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี2

40. จงเล่าถึงวิธีการคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าแข่งขันเวทไตรภาคีที่โรงเรียน
ฮอกวอร์ตส์
ก. ใช้หมวกใบเก่ากริฟฟินดอร์คัดเลือก
ข. คณะกรรมการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์
ค. ใช้ถ้วยอัคนีให้คัดเลือก
ง. ใช้วิธีจับฉลากจากผู้สมัครทั้งหมด
41. คนที่โกงอายุตนเองเพื่อเข้าแข่งขันเวทไตรภาคีถูกลงโทษอย่างไร
ก. เคราสีขาวจะงอกยาวออกมา
ข. ผมสีขาวจะงอกยาวออกมา
ค. จมูกจะงอกยาวออกมา
ง. ใบหูจะกลายเป็นใบหูกระต่ายทันที
42. กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนโบซ์บาตงส์เดินทางมาแข่งขัน
เวทไตรภาคีด้วยวิธีใด
ก. ขี่ไม้กวาดกายสิทธิ์
ข. ขี่มังกรหางหนาม
ค. ใช้เรือใบวิเศษ
ง. ใช้รถม้าวิเศษ
43. กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนเดิร์มสแตรงก์เดินทางมาแข่งขัน
เวทไตรภาคีด้วยวิธีแบบใด
ก. ขี่ไม้กวาดกายสิทธิ์
ข. ขี่มังกรหางหนาม
ค. ใช้เรือใบวิเศษ
ง. ใช้รถม้าวิเศษ
44. เหตุใดรอนจึงโกรธแฮร์รี่หลังจากผลการคัดเลือกตัวแทนการ
แข่งขันของโรงเรียนฮอกวอร์ตส์ออกมาแล้ว
ก. เฟร็ตกับจอร์จช่วยแฮร์รี่แต่ไม่ช่วยรอน
ข. เฮอร์ไมโอนี่ช่วยเขาใส่ชื่อสมัครให้
ค. แฮกริดช่วยเขาอย่างลับๆ
ง. รอนหาว่าเขาใส่ชื่อตัวเองสมัคร
45. จงหาเหตุผลมาลบล้างข้อหาให้แฮร์รี่ที่เขาปฏิเสธทุกข้อหา
ในการสมัครเข้าแข่งขันเวทไตรภาคี
ก. เงินรางวัลมากมายเป็นสิ่งล่อใจ
ข. เมื่อรายชื่อประกาศจากถ้วยอัคนีที่ทุกคนต้องลงแข่งขัน
ค. แฮร์รี่ต้องการชัยชนะตามที่เขาอยากได้
ง. เขาต้องการเอาชนะจากการดูถูกเหยียดหยามของมัลฟอย
46. ในส่วนลึกของจิตใจแล้วท่านคิดว่ารอนโกรธแฮร์รี่จริงๆหรือ
ก. แน่นอน เพราะแฮร์รี่จะได้เงินและร่ำรวยกว่าเขา
ข. คบกันมาสี่ปีย่อมเข้าใจกันดี
ค. แฮร์รี่ปิดบังความจริงกับเขา เพื่อประโยชน์ตัวเอง
ง. แฮร์รี่จะเด่นดังกว่าเขาทำให้เขาต่ำต้อยลง
47. หลังจากแฮร์รี่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ทำไมเพื่อนๆตามบ้านต่างๆ
จึงพากันรังเกียจเขา
ก. แหกกฎการแข่งขันที่ตัวเองอายุไม่ถึง 17 ปีเข้าแข่ง
ข. ทำตัวเป็นคนอยากเด่นอยากดังของโรงเรียน
ค. เขาไปหักหน้าตัวแทนที่แท้จริงของโรงเรียน
ง. เขาเดินเชิดหน้าแบบหยิ่งในโรงเรียน
48. เหตุใดเฮอร์ไมโอนี่จึงไม่รังเกียจแฮร์รี่เหมือนคนอื่นๆที่เขาได้รับ
เป็นตัวแทนการแข่งขัน
ก. เพราะเธอไม่มีเพื่อนคนอื่นนอกจากรอนและแฮร์รี่
ข. เธอมีหนทางที่จะทำให้เขาชนะและเธอพลอยมีชื่อเสียงด้วย
ค. เธอเชื่อว่าแฮร์รี่มีความจำเป็นทางการเงิน
ง. เธอเชื่อว่าแฮร์รี่ไม่ได้ใส่ชื่อลงในถ้วยอัคนี
49. จงบรรยายเหตุการณ์การทดสอบไม้กายสิทธิ์จากคณะกรรมการ
ก. โอลิเวนเดอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจไม้กายสิทธิ์
ข. มาดามมักซีมเป็นผู้ทดลองแกว่งไม้กายสิทธิ์
ค. คาร์คารอฟเป็นผู้ดูว่าไม้จริงหรือไม้ปลอม
ง. ลูโด แบ็กแมนเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเนื้อไม้
50. เหตุใดรอนโกรธนักเมื่อนักข่าวและช่างภาพมาถ่ายรูปและ
สัมภาษณ์แฮร์รี่ลงหนังสือพิมพ์
ก. แฮร์รี่ไปกับเฮอร์ไมโอนี่
ข. แฮร์รี่หลอกเขาว่าไปห้องสมุด
ค. เขาอิจฉาแฮร์รี่
ง. แฮร์รี่ไม่ชวนเขาไปถ่ายรูปด้วย
51. มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่คิดว่าแฮร์รี่มิได้หย่อนบัตรเพื่อคัดเลือกลงในถ้วย
อัคนี ท่านคิดว่าเป็นใครบ้าง
ก. เฮอร์ไมโอนี่, รอน, เฟร็ต, จอร์จ, จินนี่
ข. เฮอร์ไมโอนี่, ดัมเบิลดอร์,แฮกริด, มูดดี้, มักกอนนากัล
ค. เฮอร์ไมโอนี่, คาร์คารอฟ, ครัม, เฟลอร์, เซดริก
ง. เฮอร์ไมโอนี่, มัลฟอย, ลิน, มักซีม, ริต้านักข่าว
52. จงเล่าถึงภารกิจแรกของการผ่านด่านมังกรของแฮร์รี่ พอตเตอร์
ก. เขาบาดเจ็บที่ไหล่เพราะพลัดตกจากไม้กวาด
ข. มังกรพ่นไฟใส่เขาจนเสื้อคลุมไฟไหม้
ค. เขาใช้คาถาผิดพลาดจนมังกรตีไข่จริงแตกไปหลายใบ
ง. เขาใช้ความเก่งในการเล่นควิดดิสมาใช้กับด่านมังกร
53. เหตุใดเฮอร์ไมโอนี่จึงร้องไห้เมื่อแฮร์รี่สามารถผ่านภารกิจแรก
ก. เพราะเขาเอาชัยชนะจากมังกรหางหนามได้อย่างงาม
ข. เพราะเธอมีส่วนอย่างมากให้เขาได้ชัยชนะ
ค. ด้วยความดีใจที่เธอจะได้ส่วนแบ่งรางวัล
ง. ด้วยความตื้นตันใจที่เขาและรอนหันมาคืนดีกันดังก่อน
54. อย่างไหนที่แฮร์รี่ต้องการมากที่สุด
ก. การผ่านด่านมังกรหางหนาม
ข. ให้เซดริกผ่านด่านแรก
ค. รอนมาเป็นเพื่อนดังเก่า
ง. เขาต้องการทั้งสองอย่างเท่ากัน
55. แฮร์รี่ใช้สิ่งใดที่มีคุณสมบัติพิเศษในตัวเขามาพิชิตเก็บไข่ทอง
จากมังกรได้
ก. เหาะได้รวดเร็วมาก
ข. ใช้ไม้กายสิทธิ์ได้เก่งมาก
ค. ใช้ผ้าคลุมล่องหนได้ดี
ง. เล่นควิดดิสได้เก่งมาก
56. ทำไมแฮร์รี่จึงบอกความลับภารกิจแรกให้เซดริก ดิกกอรี่ รู้ก่อนการ
แข่งขัน
ก. เขาเกรงว่าวิกเตอร์ ครัม จะชนะ
ข. เพื่อความยุติธรรมในการแข่งขัน
ค. เพราะพวกเขาอยู่ทีมเดียวกัน
ง. เขาเกรงว่า เฟลอร์ เดอลากูร์ จะชนะ
57. เหตุใดคาร์คารอฟกรรมการให้แฮร์รี่เพียง 4 คะแนน
ก. เขาต้องการล้มการแข่งขันครั้งนี้
ข. เขาต้องการให้เซดริก ดิกกอรี่ ชนะ
ค. เขาต้องการให้ วิกเตอร์ ครัม ชนะ
ง. เขาต้องการให้ เฟลอร์ เดอลากูร์ ชนะ
58. ทำไมดอบบี้และวิงกี้จึงเข้าไปอยู่ในครัวฮอกวอร์ตส์
ก. ทั้งคู่เป็นไท ไม่มีใครจ้าง แต่อาจารย์ใหญ่ฮอกวอร์ตส์จ้าง
ข. พวกเขาพลัดหลงกับเจ้านายเก่า
ค. พวกเขาถูกสั่งให้เข้าไปเป็นสายลับในโรงเรียนฮอกวอร์ตส์
ง. พวกเขาหนีภัยจากพ่อมดที่จะเอาชีวิตของพวกเขา
59. จงบรรยายวิธีเข้าไปในโรงครัวของฮอกวอร์ตส์
ก. ใช้รหัสผ่านจากเลดี้อ้วนนั่งหน้างออยู่ ประตูจะเลื่อนเปิดให้
ข. เอามือไปจักจี้ภาพลูกแพร์สีเขียวประตูจะเปิดออก
ค. ใช้ไม้กายสิทธิ์ชี้ไปที่ภาพแอปเปิลท่องคาถาประตูจะเปิดออก
ง. ใช้รหัสด้วยการกระแอมสามครั้งที่หน้าภาพอาหาร
60. ทำไมพวกเอลฟ์ประจำบ้านจึงไม่ฟ้องอาจารย์ใหญ่ เมื่อเฟร็ตกับ
จอร์จคู่แฝด เข้าไปขโมยขนมกินในครัว
ก. พวกเอลฟ์เป็นสัตว์วิเศษสร้างมาให้มีความซื่อสัตย์
ข. พวกเขากลัวถูกไล่ออกจากงาน
ค. พวกเขากลัวภารโรงจะจับไปลงโทษ
ง. พวกเขาต้องการให้บริการแก่ทุกคนด้วยความเต็มใจ
61. รอนกับแฮร์รี่รู้ความลับอะไรของแฮกริดในงานเลี้ยงเต้นรำ
ก. แฮกริดเป็นพวกมักเกิ้ลปลอมมา
ข. แอกริดเป็นสายลับของผู้เสพวิญญาณ
ค. แฮกริดสืบเชื้อสายมาจากพวกยักษ์
ง. แฮกริดเป็นพวกของมาดามมักซีมปลอมมา
62. เหตุใดรอนจึงไม่พอใจเฮอร์ไมโอนี่มากในงานเต้นรำ
ก. เขาหึงหวงที่เธอไปเต้นรำกับวิกเตอร์ ครัม
ข. เธอกล่าวดูถูกในชุดสูทเก่าๆที่เขาสวมใส่
ค. เธอไม่มาตามเวลาที่นัดกันไว้
ง. เขาหึงหวงที่เธอเดินควงกับเซดริก
63. เพราะเหตุใดแฮกริดจึงคิดลาออกจากฮอกวอร์ตส์
ก. ต้องการตามมาดามมักซีมไปฝรั่งเศส
ข. ริต้าแม่มดนักข่าวเปิดโปงการสอนของเขา
ค. ความลับภารกิจแรกเกิดรั่วไหลเพราะเขา
ง. ความลับส่วนตัวถูกเปิดเผย
64. นักข่าวแม่มดริต้า สกีตเตอร์ ทำอะไรให้แฮร์รี่โกรธมาก
ก. เธอลากเขาเข้าไปสัมภาษณ์ในตู้เก็บไม้กวาด
ข. เธอเอาเรื่องส่วนตัวไปลงข่าวหน้าหนึ่ง
ค. เธอเขียนข่าวใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่มีความจริง
ง. เธอหาว่าแฮร์รี่เป็นพวกผู้เสพวิญญาณ
65. ทำไมแฮกริดจึงเล่าชีวิตวัยเด็กให้แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่
ฟัง ที่กระท่อมของเขา
ก. เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กทั้งสาม
ข. เพื่อระบายความเก็บกดของเขา
ค. เพื่อให้เด็กเอาไปทำรายงานส่งครู
ง. เพื่อให้เด็กเอาไปทำบันทึกประจำวัน
66. แฮร์รี่ พอตเตอร์ไขปริศนาจากไข่ทองได้อย่างไร
ก. ดำลงไปใต้น้ำเพื่อฟังคำปริศนา
ข. ภาพนางเงือกในห้องน้ำพรีเฟ็กเป็นคนบอก
ค. เฮอร์ไมโอนี่เป็นคนชี้แนะการไขปริศนานี้
ง. ผีเมอร์เทิลบอกเซดริกให้ไปบอกแฮร์รี่อีกที
67. เหตุใดการแข่งขันภารกิจที่สอง แฮร์รี่ไปถึงก่อนแต่ได้คะแนน
เท่าเซดริก
ก. เพราะรอนทำให้คะแนนของเขาเสียไป
ข. เพราะเขาช่วยตัวประกันของคู่แข่งขันให้พ้นภัย
ค. เพราะเขาสู้แรงต้านของพวกเงือกไม่ไหว
ง. เพราะเขาคอยกัน วิกเตอร์ ครัม ออกนอกเส้นทางแข่งขัน
68. แฮร์รี่ใช้คาถาให้อยู่ใต้น้ำได้นานด้วยวิธีใด
ก. จากภาพนางเงือกในห้องน้ำเซดริก
ข. ไม้กายสิทธิ์
ค. ผ้าคลุมล่องหน
ง. หญ้าเหงือกปลา
69. ทำไมเฟลอร์ เดอลากูร์ จึงได้คะแนนน้อยกว่าคนอื่น
ก. เธอได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มนางเงือก
ข. เธอหลงเข้าไปในถ้ำหินแคบๆ
ค. เธอถูกสัตว์เลี้ยงของชาวเงือกทำร้าย
ง. เธอถูกคู่แข่งขันลอบทำร้าย
70. เพราะเหตุใดภารกิจสองกรรมการให้คะแนนถือว่าแฮร์รี่มีคุณธรรม
ก. เขาช่วยรอนและเฮอร์ไมโอนี่ให้พ้นภัย
ข. เขาช่วยน้องสาวเฟลอร์ เดอลากูร์ให้พ้นภัย
ค. เขาช่วยตัวประกันทั้งหมดที่มัดติดเสาใต้น้ำให้ภ้นภัย
ง. เขาช่วยโชจางให้พ้นภัย
71. ตัวประกันใต้น้ำที่ถูกมัดสี่คน มีใครบ้าง
ก. มักซีม คาร์คารอฟ แฮกริด สเนป
ข. มัลฟอย ริต้า แบ็กแมน เคร้าซ์
ค. จินนี่ ปัทมา ปาราวดี ฟอร์เซ็ต
ง. โชจาง กาเบรียล รอน เฮอร์ไมโอนี่
72. ซิเรียสใช้วิธีตบตาการเดินทางของเขาด้วยวิธีใด
ก. แปลงเป็นนกฮูกขนาดใหญ่
ข. แปลงเป็นสุนัขเท้าปุกปุย
ค. แปลงเป็นนกพิราบ
ง. แปลงเป็นแมลงปีกแข็ง
73. เหตุใดนายเคร้าซ์จึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์
ตามที่เขาหวังไว้
ก. ผลงานมีไม่ถึงขั้น
ข. เขาเคยลงโทษในการใช้ศาสตร์มืด
ค. ปัญหาเรื่องครอบครัว
ง. ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน
74. วิกเตอร์ ครัม ชวนแฮร์รี่ไปชายป่าเพื่อตกลงอะไรกับเขา
ก. เฮอร์ไมโอนี่เป็นคนรักของแฮร์รี่หรือเปล่า
ข. เหตุใดครูใหญ่ของเขาจึงไม่ชอบแฮร์รี่
ค. เพื่อชวนแฮร์รี่ไปร่วมทีมควิดดิสกับเขา
ง. เพื่อแลกเปลี่ยนเวทมนตร์
75. ที่ชายป่านายเคร้าซ์บอกเหตุร้ายอะไรให้แฮร์รี่ให้ไปแจ้งแก่
อาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์
ก. มูดดี้กำลังจะถูกทำร้าย
ข. อาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์กำลังจะถูกทำร้าย
ค. มีพ่อมดร้ายกำลังจะเผาฮอกวอร์ตส์
ง. นักเรียนจำนวนหนึ่งกำลังจะถูกจับเป็นตัวประกัน
76. อาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์ใช้เพนชิฟทำอะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

ญาณสติ #๗ ซีฟูดอร่อยเหาะ

สมบัติเป็นเพื่อนแต่ครั้งทำการสอนอยู่ด้วยกัน ที่โรงเรียนเอกชนแถวบางเขน ต่อมาเขาและภรรยาบรรจุเป็นครูสอนมัธยม ...