วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

มาตราชั่งตวงวัดแบบจีน

มาตราวัดระยะ

๑ หุน เท่ากับ ๓ ๑/๓ มิลลิเมตร
๑๐ หุน เป็น ๑ ฉุ่น (นิ้ว ) เท่ากับ ๓ ๑/๓ เซนติเมตร
๑๐ ฉุ่น เป็น ๑ เฉี้ยะ เท่ากับ ๓๓ ๑/๓ เซนติเมตร
๑๐ เฉี้ยะ เป็น ๑ ตึ๋ง เท่ากับ ๓ ๑/๓ เมตร
๑๕๐ ตึ๋ง เป็น ๑ ลี้ เท่ากับ ๕๐๐ เมตร

…………………

มาตราตวง

๑ เซ็ง เท่ากับ ๑ ลิตร
๑๐ เซ็ง เป็น ๑ เต๊า เท่ากับ ๑๐ ลิตร
๕ เต๊า เป็น ๑ ฮก เท่ากับ ๕๐ ลิตร

....................


มาตราชั่งน้ำหนัก

๑ ตำลึง ( เนี้ยว ) เท่ากับ ๓๗.๓๐๑ กรัม
๑๖ ตำลึง เป็น / ชั่ง ( กึน ) เท่ากับ ๕๙๖.๘๑๖ กรัม

......................

มาตราวัดพื้นที่

๑ โบ๊ว เท่ากับ ๖๑๔.๔ ตารางเมตร

............................

ญาณสติ #๗ ซีฟูดอร่อยเหาะ

สมบัติเป็นเพื่อนแต่ครั้งทำการสอนอยู่ด้วยกัน ที่โรงเรียนเอกชนแถวบางเขน ต่อมาเขาและภรรยาบรรจุเป็นครูสอนมัธยม ...