บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2007

พระยาวิชิตสงคราม ( ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )

รูปภาพ
พระยาวิชิตสงครามเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่สี่ถึงต้นรัชกาลที่ห้า โดยเฉพาะตัวเมืองภูเก็ตในปัจจุบันด้วยวิธีการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของภูเก็ต นั่นก็คือ แร่ดีบุกและวุลแฟรมให้เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลกลางที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความผันผวนของราคาแร่ดีบุกที่ตกต่ำลงในบางช่วงและนโยบายการจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า ทำให้ผู้จัดเก็บภาษีปรับสภาพสถานการณ์ไม่ทัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอันใหญ่หลวงแก่ครอบครัวของท่านในภายหลัง

พระยาวิชิตสงคราม บรรพบุรุษของท่านเดิมเป็นแขกชาวอินเดีย เป็นชาวเมืองมัทราสซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นทมิฬนาดู เดิมเมืองนี้เป็นของโปรตุเกสตั้งแต่ พ.ศ. ๑๕๒๒ ต่อมาเป็นของจักรวรรดิอังกฤษ เมื่อพ.ศ. ๑๖๓๙ บรรพบุรุษของท่านได้เดินทางไปมาค้าขายระหว่างประเทศอินเดียตอนใต้กับชายฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองเรื่อยลงไปถึงสตูลและมลายู ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ครั้งแรกได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่จังหวัดระนองด้วยการเลี้ยงวัวฝูง ต่อมาย้ายมาอยู่เมืองถลางได้รับราชการในฐานะล่าม ขุนล่ามได้ภรรยาเป็นชาวเมืองถลาง ท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อ เจิม ต่…

หลวงพ่อซำปอกงวัดพนัญเชิง

รูปภาพ
วัดพนัญเชิง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดมหานิกาย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร เป็น วัดพนัญเชิงวรวิหาร อันมี พระพุทธไตรรัตนนายก หรือเรียกชื่ออย่างอื่นว่า พระเจ้าพนัญเชิง หรือ หลวงพ่อโตปุนเถ่ากง หรือ พระเจ้าปุนเถ่ากง หรือ หลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย

ความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้น้อยมาก นอกจากบันทึกในพระราชพงศาวดารแล้ว ยังมีตำนานพงศาวดารเหนือ คำให้การชาวกรุงเก่า จากคำนำ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวไว้ว่า แต่พงศาวดารเหนือ ข้อความเขียนเรื่องเดียวกันสองหน ศักราชยังตรวจสอบไม่ได้ แต่เนื้อหามีมูลความจริง ต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจึงจะได้เนื้อหาที่ถูกต้อง ต่อมาพระยาปริยัติธรรมธาดา ( แพ ตาละลักษมณ์ ) เปรียญ แต่ยังเป็น หลวงประเสริฐอักษรนิจ ได้ต้นฉบับ พระราชพงศาวดารมามอบให้หอพระสมุด กรมการจึงเรียกว่า พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ จากบานแผนกว่า “ศุภมัสดุ ๑๐๔๒ ศก วอกนักษัตร ณ วันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ทรงพระกรุณาโปรดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ส…